Axet 11‎ > ‎

Minnesanteckningar 31 maj

skickad 7 juni 2011 23:10 av Sofia Prans   [ uppdaterad 4 mars 2014 15:03 av Kristian Pettersson ]

Minnesanteckningar från informationsmöte angående omvandling av hyresrätter till bostadsrätter, Axet 11, 31/5-2011

 

Närvarande;

Mattias Östman ordf. Brf Axet 11

Sofia Prans styrelseledamot

Erik Thorselius, styrelseledamot

Kristian Pettersson, förtroendevald revisor

Yvonne Hahn, HSB

Två representanter från Skandiamäklarna

Representanter från ca 20 lägenheter

 

Styrelsen hälsade alla välkomna!

Yvonne Hahn började med att berätta att dagens möte är ett informationsmöte angående en eventuell ombildning av fastigheten Axet 11. Bostadsrättsföreningen är bildad och alla hyresgäster är medlemmar i föreningen.

Yvonne berättade att fastigheten Axet 11 som består av 42 lägenheter är till försäljning, det ligger alltså ett bud på fastigheten som oavsett ombildning kommer att säljas. Styrelsen för axet 11 är därför oerhört angelägna om att hinna före denna försäljning så att vi alla boende har möjlighet att påverka vårt boende genom att tillsammans köpa fastigheten. En försäljning av fastigheten innebär en ny hyresvärd vilket troligtvis leder till nya regler/hyror.

Därför kommer vi kalla till en köpestämma den 14 juni kl 18.00 på HSB:s kontor på Nya Tanneforsgatan 90. Eftersom fastigheten är till salu är det viktigt att vi boende i Axet 11 så snart som möjligt håller en köpestämma där vi röstar för om föreningen ska köpa fastigheten av HSB eller inte. Viktig att påpeka är att vid en köpestämma säger medlemmarna i föreningen om föreningen ska köpa fastigheten i sin helhet. Man binder sig inte vid att köpa sin egen lägenhet. Däremot måste vi i styrelsen ha ert stöd om vi ska kunna gå vidare med detta. För att föreningen ska kunna köpa fastigheten krävs att två tredjedelar av de boende röstar ja vid köpestämman. Vi är medvetna om att det är kort om tid men det är ändå oerhört viktigt att alla närvarar den 14 juni, det handlar om vårt framtida boende! HSB behöver veta så snart som möjligt om vi har för avsikt att köpa fastigheten eller om de ska sälja till någon annan.

Viktiga frågor;

Om jag inte vill köpa, kan jag bo kvar? Ja, alla har rätt att bo kvar, man hyr då av föreningen.

Vad kommer min kostnad att bli? Målsättningen är att avgiften+amortering+ränta ska ligga i linje med dagens hyror.

Finns det någon underhållsplan? Ja, den bifogas.

På plats fanns också två representanter från Skandiamäklarna som berättade om vilka faktorer de använder sig av när de värderar lägenheter. De gör också gärna en kostnadsfri värdering av din lägenhet som är bra att visa upp för banken vid ett eventuellt lån. Kontaktuppgifter till mäklarna finns på Axet 11:s hemsida https://sites.google.com/site/axet11forening/

Yvonne berättade också om vad det innebär att äga sin bostad, man betalar till sig själv, det är en investering. Dessutom innebär en bostadsrättsförening att man förvaltar sitt eget boende och bestämmer över sin egen standard. Mycket god kontakt med grannarna och en gemenskap som man inte får på samma sätt annars tillkommer också!

Styrelsen tackade för visat intresse och hälsade alla varmt välkomna tillbaka på köpestämman den 14 juni kl 18.00.

Vid frågor, tveka inte att kontakta oss!

Mattias Östman 070-296 62 29

Sofia Prans 070-333 73 51

Erik Thorselius 070-494 02 10

Comments