Axet 11‎ > ‎

Inventering av våra förråd

skickad 26 mars 2014 01:35 av Alexander Grindestam   [ uppdaterad 26 mars 2014 01:37 ]

Vi kommer under våren att göra en förrådsinventering. Vi gör detta i syftet att ta reda på om alla har ett förråd samt vem som är ägaren till förrådet då det kan behövas tillträda pga av skada eller ohyra. Vi ber er därför att vara aktiva i detta och hjälpa oss.

Vi kommer att skicka ut lappar till var och en. Dessa lappar vill vi att ni sätter upp på era förråd till ett givet datum med namn och lägenhetsnummer. Sedan kommer vi i styrelsen att fördela överblivna förråd till de som saknar.

 

De förråd som saknar ägare (omärkta) kommer låsen att klippas upp och tömmas för att sedan fördelas. OBS, fäst märklappen väl!

Om du saknar en märklapp så finns den att skriva ut här på hemsidan under filarkiv.

 

MÄRK DINA FÖRRÅD SENAST

 

6 April 2014

Comments