Axet 11‎ > ‎

Extrastämma 18 oktober kl 13.00

skickad 2 okt. 2014 12:49 av Brf Axet elva Linköping

Hej alla boende i Brf Axet 11,

 

Vi kallar härmed till en extrastämma den 18 oktober 2014 kl 13.00 i Vasa Valleys lokaler (källarnedgången från innergården).

 

Byte till säkerhetsdörrar

Den främsta anledningen till extrastämman grundas i att styrelsen föreslår att föreningen Axet 11 ska byta till HSBs nya stadgar då Axet 11 är en av få föreningar som fortfarande inte uppdaterat till dessa. Enligt de nuvarande stadgarna ansvarar varje lägenhetsägare för att bekosta och reparera sin egna ytterdörr, i de nya stadgarna ansvarar istället föreningen för ytterdörrarna. Föreningen har en god ekonomi och har därmed möjlighet att investerar i nya dörrar.

 

Byte till nya säkerhetsdörrar skulle innebära en betydligt ökad brandsäkerhet, minskad risk för inbrott samt bättre ljudisolering mot trapphuset. Givetvis kommer de nya dörrarna att anpassas så att de smälter in bra i den äldre stilen som pryder fastigheten i dagsläget.


Under stämman kommer vi även att göra ett nyval av revisor.

 

I detta mail bifogas:

1. Kallelsen till extrastämma 18 oktober 2014 med samtliga mötespunkter.

2. Jämförelse mellan nuvarande och nya stadgar.

 

Ni kommer även att erhålla dessa bilagor i en tryckt version i era brevlådor inom kort.

 

Vid frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta styrelsen alternativt ta upp dessa under stämman.

Vi hoppas att ni kan och vill närvara på stämman för att vara med och påverka era boenden och göra Axet 11 till en säkrare och trevligare förening. Om ni inte har möjlighet att närvara går det även bra att rösta genom ombud via en undertecknad fullmakt.


Varmt välkomna

Comments